• FC-10PM

FC-10PM

FC-10PM

- Trọng lượng: Khoảng 4,8 kg.

Thông tin sản phẩm

- Được điều chỉnh bằng vật liệu không amiăng, vải alamid / carbon để chống nóng tốt.

Sử dụng

- Đối với công việc ở phía trước của lò và công việc bảo trì tại các nhà máy sản xuất sắt, thủy tinh, đúc, đúc thép, san phẳng, trồng trọt,...

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng