Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

1

thg 12

Facebook Marketing

Facebook Marketing

Quảng cáo và marketing trên Facebook của công ty

1

thg 12

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Duy trì những quan hệ khách hàng hiện có,nhận đơn hàng,thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày