• Găng tay Nitrile

Găng tay Nitrile

Găng tay Nitrile

Mô tả Sản phẩm
Chất liệu: 100% Nitri tinh khiết mà không có chất làm dẻo. Không chứa Phthalate Esters, dầu Silicone và Amide.
 

Thông tin sản phẩm

Quá trình: Rửa bằng dung môi 0,2 micron D.I. Đóng gói trong môi trường phòng sạch được chứng nhận.

Size
230mm(9") 290mm(12") 345mm(14")  
Class 10 Class 100 Class 10 Class 100 Class 10 Class 100  
RSNS 30 RSNS 300 RSNS 40 RSNS 400 RSNS 50 RSNS 500 XS
RSNS 31 RSNS 301 RSNS 41 RSNS 401 RSNS 51 RSNS 501 S
RSNS 32 RSNS 302 RSNS 42 RSNS 402 RSNS 52 RSNS 502 M
RSNS 33 RSNS 303 RSNS 43 RSNS 403 RSNS 53 RSNS 503 L
RSNS 34 RSNS 304 RSNS 44 RSNS 404 RSNS 54 RSNS 504 XL
RSNS 35 RSNS 305 RSNS 45 RSNS 405 RSNS 55 RSNS 505 XXL
RSNS 36 RSNS 306  RSNS 46  RSNS 406  RSNS 56  RSNS 506  XXXL 

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng