• Lõi lọc nước PRE IV
  • Lõi lọc nước PRE IV 2

Lõi lọc nước PRE IV

Lõi lọc nước PRE IV

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng
- Tất cả các ngành công nghiệp về tiền lọc:
Nhà máy lọc nước lớn.
Tiền lọc cho hệ thông xử lý nước RO.
Tiền lọc cho nhà máy khử mặn.

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng