• Model NE-3510/NE-3511 /NE-3512 /NE-3513/NE-3514 /NE-3001

Model NE-3510/NE-3511 /NE-3512 /NE-3513/NE-3514 /NE-3001

Model NE-3510/NE-3511 /NE-3512 /NE-3513/NE-3514 /NE-3001

Model NE-3510 - Jacket

Model NE-3511 - Trousers

Model NE-3512 - Protective Hood

Model NE-3513 - Gloves

Model NE-3514 - Protective Hood 

( Complies wih NFPA 1971 Standards - Material: Polymide fiber 40%, Rayon 60%)

Model NE-3001 - Bag

(Material: Fire Resistant Aluminium Rubber)

Thông tin sản phẩm

- Thông số vải:

+ Vải ngoài: Vải Aluminized (70% Melamine, 30% paraaramid)

+ Vải bên trong: Aramid, chống thấm nước

+ Vải lót: 100% hai mặt aramid quiting

· - Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15538, trọng lượng siêu nhẹ và được Thiết kế chuyên biệt. Nó cũng có mức bảo vệ cao nhất đối với tiếp xúc nhiệt - Cấp 2.

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng