• Lõi lọc nước PORFLUX III

Lõi lọc nước PORFLUX III

Lõi lọc nước PORFLUX III

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng
- Đối với tiền lọc khử:Tiền lọc cho nhà máy khử mặn
- Lọc khác:Thực phẩm, nước giải khát, xi rô và hương liệu, amin, glycol, hóa chất, lọc dầu, tái chế dầu, đánh bóng cơ học, chế biến nước, nhà máy năng lượng hạt nhân và hóa thạch, nồi hơi ngưng tụ, thẩm thấu ngược, khử mặn, quy trình xử lý nước thải, hệ thống nước tập trung
    * Quy trình thế hệ mới của LCD, PDP, AM-OLED

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng