• Lõi lọc nước PORPRO I

Lõi lọc nước PORPRO I

Lõi lọc nước PORPRO I

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng
- Tất cả ngành công nghiệp:Công nghiệp dược phẩm, công nghiệp sinh học, công nghiệp thú y, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến sinh học lên men, công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, dịch vụ tổng hợp, hóa học / hóa dầu, công nghiệp chế biến tổng hợp, mỹ phẩm, phim và ngành công nghiệp sợi, ngành công nghiệp điện

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng