• Lõi lọc nước PORPRO III

Lõi lọc nước PORPRO III

Lõi lọc nước PORPRO III

Thông tin sản phẩm

Ứng dụng
- Ngành công nghiệp dược phẩm :Loại bỏ màu sắc, mùi, chất hữu cơ, bụi
- Quá trình công nghiệp:Làm sạch nước và nước thải.
- Hóa chất và công nghiệp hóa dầu:Loại bỏ màu sắc, mùi, chất hữu cơ, bụi. Khử lưu huỳnh. Phục hồi dung môi.
- Công nghiệp thực phẩm và đồ uống:Loại bỏ màu sắc, mùi, chất hữu cơ, bụi. Kiểm soát khẩu vị.Cải thiện quá trình kết tinh. Khử clorua.
- Công nghiệp điện tử:Loại bỏ các chất hữu cơ, bụi từ dung dịch mạ và nước của quá trình mạ. Phục hồi vàng.

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng